Bespovratne potpore za unaprjeđenje poslovanja subjekata na području Vukovarsko-srijemske

Bespovratne potpore

Bespovratne potpore za unaprjeđenje poslovanja u ovom pozivu ne odnose se na poljoprivredne djelatnosti. Sukladno Programu poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2023. do 2025. godine objavljen je javni poziv koji se odnosi na poduzetnike, obrte i ostale subjekte koji se svrstavaju u mikro i male subjekte sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije.

Potpora Vukovarsko-srijemske županije za ovaj Javni poziv iznosi do 70% opravdanih troškova izvršenog ulaganja. Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/projektu je 700,00 €, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 7.000,00 €.

Prihvatljive aktivnosti

 • nabave novih alata, novih strojeva, novih postrojenja i opreme, novih mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata
 • izgradnje, dogradnje, adaptacije vlastitog poslovnog/proizvodnog prostora, kupnja novog uredskog/poslovnog namještaja, kupnja najam/zakup štanda ili sajamske kućice i sl.
 • nabave računalnih programa, troškovi licenciranja, izrade i nadogradnje web stranica
 • istraživanje tržišta, kreiranje brenda, dizajniranje proizvoda, izrada promotivnih materijala i ostalih marketinških aktivnosti
 • razvoja prototipova i novih proizvoda; poticanje razvoja inovativnih rješenja u poslovanju
 • zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom
 • troškovi uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i (re)certifiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama
 • edukativne aktivnosti, te troškovi vezani uz najam prostora i drugi neposredni troškovi vezani uz prostor za održavanje edukacije; troškovi predavača
 • polaganje stručnih i majstorskih ispita
 • kotizacija za sudjelovanje na pojedinim radionicama, seminarima, konferencijama i sl.
 • troškovi usluge korištenja 3D labaratorija
 • troškovi usluge korištenja CNC laboratorija i laboratorija za drvnu tehnologiju
 • troškovi usluge sušenja drva u komorama

Uz prijavu na Poziv potrebno je dostaviti:

 1. Ispunjen i potpisan obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore
 2. Ispunjena i potpisana Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
 3. Ispunjena i potpisana Izjava o nepostojanju dugovanja prema proračunu Vukovarsko-srijemske županije
 4. Ispunjena i potpisana Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova
 5. Ispunjena i potpisana Izjava o nekažnjavanju
 6. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja (ne starija od 30 dana)
 7. Potvrda Porezne uprave o upisu u Registar obveznika PDV-a
 8. Potvrda FINE da poduzeće/obrt nije u blokadi
 9. Ponude/predračuni/troškovnici/računi za predložene aktivnosti za koje se traže sredstva potpore
 10. Presliku osobne iskaznice vlasnika/osobe ovlaštene za zastupanje – ne pohranjuje se, nakon unosa osobnih podataka (ime i prezime, prebivalište, datum rođenja, broj OIB-a) ona se uništava,
 11. Presliku vlasničkog lista ukoliko se provode aktivnosti izgradnje, dogradnje, adaptacije vlastitog poslovnog/proizvodnog prostora
 12. Ostalu dokumentaciju na zahtjev Povjerenstva

Rok prijave na Javni poziv za bespovratne potpore

Rok prijave na Javni poziv je 30 dana od dana objave na stranici Vukovarsko-srijemske  županije odnosno do 3.5.2024.

Planirate li investirati u izradu ili nadogradnju web stranice, kreiranje brenda, izradu promotivnih materijala i ostale marketinških aktivnosti, obratite nam se bez ustručavanja.

Više o uvjetima ovog Javnog poziva i obrascima koje trebate preuzeti, saznajte ovdje.

VIŠE SLIČNIH ČLANAKA