Povrat poreza na dohodak za 2023. godinu

Godišnja prijava poreza na dohodak 2023

Povrat poreza na dohodak ponekad se čini kao kompliciran postupak, ali zapravo nije tako. Posljednjih nekoliko godina postupak je puno brži zbog automatizacije i digitalizacije koja se provodi u državnoj upravi. Većina građana zapravo ne mora podnositi godišnju prijavu poreza na dohodak. Porezna uprava objavila je kako svi porezni obveznici koji imaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave za 2023. godinu i oni koji to žele, mogu podnijeti prijave do 29.02.2024. putem sustava ePorezna, aplikacije mPorezna, ali i osobno nadležnoj ispostavi Porezne uprave.

Tko mora podnijeti godišnju poreznu prijavu?

 • porezni obveznik ako u poreznom razdoblju ostvari dohodak od samostalne djelatnosti odnosno od djelatnosti obrta, djelatnosti slobodnih zanimanja, djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, dohodak od djelatnosti proizvodnje električne energije i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga
 • porezni obveznik – rezident za dohodak od nesamostalnog rada koji, prema posebnom zakonu, ostvari kao član posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi.
 • godišnju poreznu prijavu obvezno podnosi i porezni obveznik ako je Porezna uprava zatražila da naknadno plati porez na dohodak.

Tko može podnijeti zahtjev za povrat poreza?

Porezni obveznici mogu podnijeti obrazac ZPP-DOH kojim se pokreće posebni postupak priznavanja prava kako bi iskoristili prava na umanjenje dohotka odnosno radi priznavanja poreznih olakšica na temelju podataka kojima Porezna uprava ne raspolaže.

Konkretno, to se odnosi na građane čiji uzdržavani članovi, najčešće supružnici i djeca, nisu uvedeni u poreznu karticu po kojoj poslodavac vrši obračun plaće. U tom slučaju poslodavac računa obveze po koeficijentu 1.0, a svaki uzdržavani član uvećava taj koeficijent i tu dolazi do razlike. Takvi građani mogu očekivati povrat poreza, ako Poreznoj upravi podnesu obrazac ZPP-DOH i dokaze o uzdržavanim članovima. To je rodni list, kada su u pitanju djeca ili vjenčani list za bračne partnere. U nekim slučajevima moguće je da nije evidentirana invalidnost pa se to može na ovaj način korigirati i kao dokaz priložiti rješenje o utvrđenoj invalidnosti.

Uzdržavani članovi mogu biti:

 • bračni drug (odnosi se i na izvanbračne te životne partnere)
 • roditelji poreznog obveznika
 • maćehe i očusi koje punoljetno pastorče uzdržava
 • djeca do prvog zaposlenja*
 • redovni i izvanredni studenti do prvog zaposlenja
 • punoljetne osobe kojima je porezni obveznik imenovan skrbnikom

*Djetetom se smatra i dijete nakon završetka redovnog školovanja do prvog zapošljavanja. Porezni obveznik može koristiti dio osobnog odbitka za dijete ako je dijete nakon prestanka radnog odnosa nastavilo redovno školovanje ili ako dijete u tijeku redovnog školovanja u poreznom razdoblju obavlja sezonske poslove, pod uvjetima u kojima oporezivi primici, primici na koje se ne plaća porez i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom na godišnjoj razini ne prelaze šesterostruki iznos osnovnog osobnog odbitka (3.360,00 Є)​​.

Obrazac ZPP-DOH podnose i oni porezni obveznici:

 • koji žele preraspodijeliti dio osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji i/ili djecu
 • koji su platili porez na dohodak u inozemstvu te žele da im se uračuna u tuzemnu poreznu obvezu
 • koji žele isplatu povrata više plaćenog poreza na određeni račun (ukoliko ih ima više)
 • nasljednici koji podnose godišnj​u poreznu prijavu u ime umrle osobe.

Zaključak

Ako su sve činjenice bitne za oporezivanje već evidentirane u poreznoj kartici i ako tijekom godine nije bilo prekida u radnom odnosu, onda je velika šansa da ne morate podnositi prijavu. Drugim riječima, većina djelatnika zaposlenih u privatnom i državnom sektoru ne moraju podnositi godišnju prijavu poreza na dohodak, no postoje situacije kada se to može isplatiti. Dobro provjerite spadate li vi u tu skupinu.

VIŠE SLIČNIH ČLANAKA